Zpravodaj obce Kunovice


Obecní Úřad Kunovice


ZPRAVODAJ

Obce Kunovice

Podzim 2004
Příchodem 39. týdne jsme se dostali do podzimního období, které se vyznačuje deštěm, mlhami ale i pěkným slunečním počasím. Naši pracovníci v uplynulém období prováděli na obecních pozemcích, vysazených lesními stromky, jejich údržbu sečením buřeně a nátěrem stromků proti okusu zvěří. Celková nová plocha lesních parcel činí přes 8 hektarů.
Dále naši zaměstnanci prováděli pokosení trávy v obci a údržbu krajnic v okolí obce. V současné době provádějí úklid klestu na mýtinách po provedené mýtní těžbě v letošním roce. Celkem je nutno provést úklid na ploše přes 3 hektary. Je připravena dosadba lesních stromků, které proschly přes léto na Polomsku.

Včelaři v obci
Včelři v naší obci v počtu 7, zakrmili a zazimovali celkem 99 včelstev. V současné době se provádí léčení. Byly vloženy na 30 dnů gabonové pásky a teď se léčí 3 krát fumigací, tj. v úle se zápálí doutnající pásky, které jsou napuštěny léčivem.

Hospodaření v obecních lesích
Firma Baťa, která hospodaří v našich obecních lesích, provedla od počátku roku plánované úkoly ve výši 2406,71 m3 dřeva. Hrubý zisk za dřevo činí 2 350 315,-Kč. Prozatímní náklady na těžbu ze strany obce činí přes 680 tis. Kč.
Vítali jsme nové občánky.
V neděli 10. řijna 2004, jsme do společenství obce přivítali 5 nových občánků.
Byli to: Jakub Novosad, Marie Hnilicová, Jonáš Vašíček, Ester Federmannová a Adam Wiesner. Děkujeme našim žákům a paní ředitelce ze základní a mateřské školy za přípravu a nácvik pěkného kulturního pásma a zástupcům sboru pro občanské záležitosti za milé přivítání.Likvidace odpadů.
S příchodem chladnějšího počasí se množí případy neekologického likvidování odpadů způsobem nedokonalého spalování na zahradních ohništích a domácích kotlech. Výsledkem je nedýchatelný vzduch, procházející obcí, obtěžující spoluobčany.
!!! Recyklace odpadů nutností !!!
Česká republika vyjednala s EU přechodné období, kdy ČR dostala šanci sblížit současnou situaci s normami EU. Již od 1. ledna roku 2006, bychom měli být schopni zvýšit recyklaci obalů ze současných dvaceti pěti procent na čtyřicet pět a podíl využití zpracované hmoty pak ze třiceti pěti procent na padesát dvě procent.
Ekologové se shodují, že nejtěžší bude přesvědčit Čechy, aby starost o životní prostředí neopomíjeli a vzali ji za svou !

Oprava pomníku profesora Rudolfa Haši na hřbitově.
Před dokončení je oprava pomníku profesora Rudolfa Haši a jeho příbuzných na naše obecním hřbitově. Kamenická firma Jarecky a Vašek z Drahotuš, provedla kvalifikovanou generální opravu hrobky rodiny Hašů a zbývá jen poslední okrasná výsadba zeleně. Na tuto opravu významně přispěly Lesy ČR, firma Lesy a statky T. Bati, Mendelova lesnická a zemědělská universita v Brně a drobní sponzoři.

Volby do zastupitelstva kraje.
Ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 proběhnou v naší vlasti volby do zastupitelstev krajů. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14,00 do 22,00 hodin, v sobotu pak od 8,00 do 14,00 hodin odpoledne. Volební lístky musí být Vám voličům doručeny nejpoději ve středu 3. listopadu. Zveme Vás všechny oprávněné voliče k volbám !!

Soutěž o nejhezčí vesnici roku 2004.
Také v letošním roce se naše obec přihlásila do soutěže o nejhezčí obec. V měsíci červenci navštívila naši obec hodnotící komise, složená ze zástupců kraje, tj. knihoven, životního prostředí a starostů obcí, kteří v soutěži zvítězili v minulých letech. Komise se prošla obcí, informovali se o dění v obci, zhodnotili obecní knihovnu, apod. Za celoroční snažení byl naší obci udělen diplom, který pak převzal starosta na vyhlášení výsledků soutěže v obci Osíčko.

Zpět