Dnes je 22.03.2019
svátek má Leona


Jak hodnotíte návrh rekonstruované výpravní budovy Kunovice-Loučka? Územ.rozvoj obce-›Nádražní budov

Líbí (338)
Nelíbí (160)
Nevím (178)

Celkem hlasů: 676
Archiv anket

Kontakty

Obecní úřad Kunovice
Kunovice 153
756 44 Loučka
id: vs9bw3e

Fakturační adresa:
Obec Kunovice
Kunovice 153
756 44 Loučka
IČO: 00635812
DIČ: CZ00635812

Email: ou@obec-kunovice.cz
č. účtu: 9327851/0100
tel., fax: 571 640 252
mobil: 777 555 518

starosta:
571 640 252
777 555 060

místostarosta:
571 640 252
777 555 760
 
TOPlist
úvodní strana » Základní informace » Významní občané»Významní občané » Prof. Ing. Dr. Rudolf Haša, Dr. Techn. H.c. (1.dubna 1881 - 12.dubna 1963)

Prof. Ing. Dr. Rudolf Haša, Dr. Techn. H.c. (1.dubna 1881 - 12.dubna 1963)

Profesor Rudolf Haša se narodil 1. dubna 1881 v Kunovicích jako syn řídícího učitele na obecné škole. Měl šest sourozenců. Otec byl prvním učitelem na kunovické obecné škole. Rodina žila v budově školy a v roce 1907 se přestěhovala do vlastní vily Na Luhu. V roce 1892 vstoupil na české státní gymnázium ve Valašském Meziříčí. Byl živé povahy a zajímal se především o přírodu. Ve škole vynikal především v jazycích. Zpočátku byl průměrným studentem, ale maturitu složil v roce 1900 s vyznamenáním.

Láska k přírodě přivedla Rudolfa Hašu ke studiu lesnictví, které se stalo jeho životním povoláním. V roce 1900 se stal posluchačem tehdy tříletého lesnického odboru Vysoké školy zemědělské ve Vídni, kde se v letech 1901, 1903 a 1904 podrobil předepsaným státním zkouškám, při nichž byl vesměs uznán „velmi způsobilým“. Aby si prohloubil názor o zemědělství, rozšiřoval studium lesnictví v letech 1901 až 1906 na téže vysoké škole studiem oborů hospodářství polního a kulturně technického. Z těchto oborů se rovněž podrobil státním zkouškám, které absolvoval většinou s výborným prospěchem. Rozšířeným studiem získal všestrannost v celém oboru zemědělství .

Zúčastnil se čile i společenského života v českých a slovenských studentských kroužcích. V českém akademickém spolku ve  Vídni přednesl řadu vzdělávacích přednášek. Byl u zrodu, i vedl „Akademický klub Slava Vindobona“. Po odchodu z Vídně jej tento spolek jmenoval prvním čestným členem .

9. června 1906 byl přijat do služeb na statcích auerspergkých. Byl přidělen revírní správě polesí Střítež a od 1. října 1906 pak k lesnímu úřadu na Libáni k provedení revize desetiletého hospodářského plánu a ocenění velkostatku Nasavrky o úhrnné ploše 5323 ha. Od 1. září 1907 byl přeložen k lesnímu úřadu Zelená Hora u Nepomuku v Čechách, kde pracoval na ohraničení a zařízení lesů a současně byl činný ve všech pracích spojených s řízením velkostatku. Zde se také podrobil další státní zkoušce pro technikou státní lesní službu.

Na podnět ředitele lnářského velkostatku požádalo prezídium nadačních ústavů lesnických knížete Františka Josefa z Auerspergů o uvolnění R. Haši pro místo profesora Vyššího lesnického ústavu v Písku. Žádosti bylo vyhověno. Při odchodu z knížecích služeb byl Rudolfu Hašovi udělen titul „knížecí lesní inženýr“.

V roce 1910 nastoupil do Písku jako učitel pro obor geodezie, lesního stavitelství, dendrometrie a lesní tvorby. V roce 1911 na tomto ústavu předložil doktorskou dizertační práci, díky níž byl prohlášen roku 1912 doktorem zemědělských věd.

Od roku 1919 přechází Rudolf Haša do služeb státních lesů, kde nastupuje jako vrchní lesní rada s pověřením ředitele nově zřízené Střední lesnické školy v Banské Štiavnici. Klidnou povahou  a rázným vystupováním uvedl provoz školy do řádných kolejí a zavedl kázeň. V roce 1919 byl jmenován řádným profesorem pro obor lesnické ekonomie a odešel z Bánské Štiavnice do Brna na tehdy zřízenou Vysokou školu zemědělskou. Zde se stal Rudolf Haša hlavním pilířem lesnického oboru. Na vysoké škole zastával řadu akademických funkcí. Byl třikrát zvolen rektorem a dvakrát byl zvolen děkanem lesnického oboru.

Mimořádně významná byla činnost prof. Rudolfa Haši na Školním lesním statku. Věnoval velkou pozornost organizování zahraničních výměnných praxí studentů.

Od roku 1923 byl členem Masarykovy akademie práce v Praze, od roku 1924 členem Moravskoslezské akademie věd přírodních v Brně a v roce 1929 se stal členem Finské vědecké společnosti lesnické. Po dovršení 70 let odchází v roce 1951 do důchodu a věnuje se sepsání obsáhlé Historie Vysoké školy zemědělské v Brně a Masarykova lesa.

Prof. Rudolf Haša se zasloužil o získání lesních tratí Sikorce a  Dobroníž od arcibiskupského velkostatku Kelč pro rodnou obec Kunovice. V roce 1930 mu obec udělila čestné občanství a v roce 1937 se usnesla, aby  lípy na pokraji lesa Sikorce a Dobroníž byly pojmenovány Stromy prof. Ing. Dr. Rudolfa Haši.  V roce 1931 získal diplom zakládajícího člena tělovýchovné jednoty Sokol v Kunovicích. A o šest let později, v roce 1937, se stal čestným členem Spolku dobrovolných hasičů.

Byl mužem všeobecně váženým, hluboce nábožensky založeným a především člověkem dobrým. Byl nenáročný, tichý a skromný. Jeho zamilovaným malířem byl Stanislav Lolek.  Mezi studenty byl také velmi oblíben. Uplatňovala se zde jeho přirozená autorita a úcta.

Prof. Rudolf Haša ve svém životě usiloval o dosažení pokroku v lesním hospodářství. Byl významnou osobností lesnického oboru i celé Vysoké školy zemědělské v Brně.

Profesor Haša nebyl ženatý a žil osaměle. Důchod prožil poměrně v bědných podmínkách ve své vile Na Luhu. Trpěl diabetickou snětí nohou. Prof. Haša umírá 12. dubna 1963 v nemocnici ve Vsetíně a je pohřben na místním hřbitově.

V roce 2004 byla založena Společnost pro naplnění odkazu prof. dr. Ing. Rudolfa Haši, která se podílela na opravě pomníku a jeho udržování.

U příležitosti oslav 50. Výročí založení Lesnické fakulty v Brně byl prof. R. Haši odhalen památník na Školním lesním podniku Masarykův les ve Křtinách.